No es pot donar d'alta aquest servei. Contacta amb Suport

Canal ètic

canal-etico.cta__h1

El Canal ètic de dinahosting està destinat exclusivament a rebre informacions sobre incompliments normatius de l'organització o les seves persones integrants, de manera que aquelles persones que hagin tingut o tinguin una relació laboral o professional amb dinahosting, i tinguin coneixement de la comissió d'infraccions administratives greus o molt greus o delictes, puguin informar-nos-en, i obtenir la protecció prevista a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Principis essencials del procediment de gestió

Són principis essencials del procediment de gestió del canal: la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació, com també de les actuacions que es desenvolupin en la seva gestió i tramitació, i de les informacions rebudes; el respecte de les disposicions sobre protecció de dades de conformitat amb el títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer; el respecte a la presumpció d'inocència i a l'honor de les persones afectades, i la protecció integral de la persona informant.

Funcionament del canal

La comunicació pot ser anònima o nominativa, i es pot presentar tant de manera escrita com verbal o presencial. Per presentar una comunicació només has d'accedir al Canal ètic i seleccionar l'opció “Presentar nova comunicació”. La informació serà rebuda pel responsable del Canal ètic, el qual s'encarregarà de la seva gestió, ja sigui directament o bé a través del gestor delegat designat en funció de la matèria, en els termes previstos als Procediments de Gestió d'Informacions.

En finalitzar el registre de la comunicació es generarà un justificant de recepció en pantalla, en què s'indica un identificador únic i una contrasenya alfanumèrica que permetrà a la persona informant realitzar el seguiment del procediment a través de l'apartat "Consulta" del Canal ètic.

El Canal ètic no s'ha de fer servir per enviar informacions ni reclamacions sobre serveis prestats per dinahosting (com, per exemple, informacions sobre continguts il·lícits a llocs web o sobre el funcionament del servei contractat). Aquest tipus de comunicacions es poden remetre a través dels canals especialment habilitats per a això.

Si tens qualsevol dubte sobre d'altres qüestions, ens pots contactar a través de la resta de canals disponibles a la pàgina web.

Accés al Canal ètic